Przejdź do treści
  • Morbi sit amet lacus fermentum

    Cleanrooms - pomieszczenia czyste

    Cleanrooms (pomieszczenia czyste) są to pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych,
    w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp.

Aktualności

Referencje